11. INTERNATIONAL STATISTICS DAYS CONFERENCE

TEMEL SPSS EĞİTİMİ

TEMEL SPSS EĞİTİMİ

2 Ekim 2018 (Sabah)

Eğitmen: Dr. Selen ÇAKMAKYAPAN 

 

Amaç :

İstatistik; bir hüküm çıkarmak üzere, olayları yöntemli bir şekilde toplayıp sayısal olarak ifade edebilme ve özetleme bilimidir.  Bu bağlamda, multidisipliner bir bilim dalı olan istatistiğin önemi göz ardı edilemez.  Bu eğitim katılımcıya,  en çok kullanılan istatistiksel paket programı olan SPSS’i kullanma ve sonuçları doğru şekilde yorumlama kabiliyeti kazandırmayı amaçlamaktadır. Temel düzeyde verilecek bu eğitimde SPSS paket programında farlı alanlara ilişkin uygulamalara yer verilecektir.

Eğitim Çıktıları :

Değişken Ve Ölçek Türleri

Spss’te Değiken Tanımlanması ve Veri Girişi

Spss Menüleri Genel Tanıtımı

Betimsel İstatistik (Frekans tabloları, Çapraz tablolar, ortalama, medyan, basıklık çarpıklı vb)

Hipotez Testleri

Tek Örneklem T-Testi

Bağımsız Örneklem T-Testi

Eşleştirilmiş Örneklem T-Testi

Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi

Eğitim Gereçleri:

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirmesi gerekmektedir.