11. INTERNATIONAL STATISTICS DAYS CONFERENCE

İLERİ DÜZEY SPSS EĞİTİMİ

İLERİ DÜZEY SPSS EĞİTİMİ

2 Ekim 2018 (Öğleden Sonra)

Eğitmen: Dr. Selen ÇAKMAKYAPAN

 

 

Amaç :

İstatistik; bir hüküm çıkarmak üzere, olayları yöntemli bir şekilde toplayıp sayısal olarak ifade edebilme ve özetleme bilimidir.  Bu bağlamda, multidisipliner bir bilim dalı olan istatistiğin önemi göz ardı edilemez.  Bu eğitim katılımcıya, en çok kullanılan istatistiksel paket programı olan SPSS’i kullanarak ileri düzey istatistiksel analizleri yapabilme ve  doğru şekilde yorumlama kabiliyeti kazandırmayı amaçlamaktadır. İleri düzeyde verilecek bu eğitimde SPSS paket programında farlı alanlara ilişkin uygulamalara yer verilecektir.

Eğitim Çıktıları :

Ki-Kare (X2) Testi

Runs Testi

Mann-Whitney U Testi

Wald-Wolfowitz Testi

Wilcoxon Signed Rank Testi

Kruskal-Wallis H Testi

Friedman S Testi

Spearman’s Rank Order Korelasyonu

Korelasyon Analizi

Regresyon Analizi

Faktör Analizi

Güvenilirlik Analizi

 

Eğitim Gerek ve Gereçleri:

Katılımcıların temel Düzey istatistik bilgisi sahibi olması gereklidir. Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirmesi gerekmektedir.